Rozciągnięcie przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa łódzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.55.353

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 16 czerwca 1939 r.
o rozciągnięciu przepisów policyjno - budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa łódzkiego.

Na podstawie art. 414 ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216) oraz art. 1 i art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Ministra Robót Publicznych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 479) zarządzam co następuje:
Przepisy dla gmin miejskich, zawarte w art. 173-263 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. i o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli i (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216) rozciąga się na następujące osiedla województwa łódzkiego, położone w obrębie gmin. wiejskich:
1.Andrespolw gm.Gałkówekpow.brzezińskiego
2.Justynów""""
3.Hulanka""""
4.Gałków Mały""""
5.Gałków Duży""""
6.Żakowice - Nowe""""
7.Różyca""""
8.Wypalenisko i parcele z maj. Bedoń""""
9.Kowalszczyzna"Długie""
10.Felicjanów - Nowy""""
11.Katarzynów - Nowy""""
12.Kaletnik"Mikołajów""
13.Kol. Zabrzeźnia"Bratoszewice""
14.Nowe Zakopane""""
15.Kraszew"Brójcepow.łódzkiego
16.Stróża""""
17.Żeromin"Kruszów""
18.Nakielnica Las"Brużyca Wielka""
19.Ustronie""""
20.Jedlicze""""
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.