Art. 11. - Rozciągnięcie prawa o ustroju adwokatury na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.89.606

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1938 r.
Art.  11.

W przypadku zamknięcia listy adwokatów lub listy aplikantów adwokackich na obszarze ziem odzyskanych, uprawnienia Naczelnej Rady Adwokackiej, wynikające z art. 66 i 74 prawa o ustroju adwokatury, w czasie do dnia 1 lipca 1939 r. wykonywać będzie Minister Sprawiedliwości.