§ 2. - Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską ustaw sanitarnych oraz dotyczących ograniczeń sprzedaży i użycia napojów alkoholowych. - Dz.U.1922.64.569 - OpenLEX

§ 2. - Rozciągnięcie na Ziemię Wileńską ustaw sanitarnych oraz dotyczących ograniczeń sprzedaży i użycia napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.64.569

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 1922 r.
§  2.
W tych miejscowościach Ziemi Wileńskiej, w których władze samorządowe nie są jeszcze zorganizowane, Minister Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, może w myśl dekretu i ustaw wymienionych w § 1, ustanowić specjalnych lekarzy rejonowych, powierzając im do czasu zorganizowania władz samorządowych sprawy lecznictwa i nadzoru sanitarnego w zakresie jaki do tych władz należy. Lekarze rejonowi w razie ich ustanowienia, służbowo podlegać będą właściwym starostom.