Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.165

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
o rozciągnięciu na wydział teologiczny Uniwersytetu Warszawskiego mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie mianowania pierwszego składu profesorów tegoż Uniwersytetu.

Art.  1.

Przepisy dekretu w przedmiocie mianowania pierwszego składu profesorów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 stycznia 1919 roku (Dziennik Praw № 5) uzyskują moc obowiązującą w zastosowaniu do wydziału teologicznego tegoż Uniwersytetu. Art. 9 rzeczonego dekretu uchyla się.

Art.  2.

Przepisy wykonawcze do niniejszego dekretu wyda Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.