Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.5.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 1920 r.

UCHWAŁA
SEJMU
z dnia 13 stycznia 1920 roku
w sprawie uchylenia mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o rozciągnięciu na Wydział Teologiczny uniwersytetu warszawskiego mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie mianowania pierwszego składu profesorów tegoż Uniwersytetu.

Dekret z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw z 1919 r. № 14 poz. 165) o rozciągnięciu na wydział teologiczny uniwersytetu warszawskiego mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie mianowania pierwszego składu profesorów tegoż uniwersytetu uchyla się.