§ 2. - Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustaw o załatwianiu... - Dz.U.1926.48.287 - OpenLEX

§ 2. - Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustaw o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.48.287

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 1926 r.
§  2.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy prawne dotychczas obowiązujące na należącym do Rzeczypospolitej Polskiej obszarze Spisza i Orawy, dotyczące zakresu spraw, uregulowanych przez wymienione w § 1 ustawy.