§ 1. - Rozciągnięcie na górnośląską część województwa śląskiego niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. o opodatkowaniu spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 86 poz. 628).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.2.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 1924 r.
§  1.
Na obszar górnośląskiej części województwa śląskiego rozciąga się moc obowiązującą następujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. (Dz. U. R. P. № 86 poz. 628): ustępu końcowego § 1, według którego przywóz spirytusu i wyrobów zawierających spirytus z zagranicy oraz wywóz zagranicę jest zasadniczo zabroniony z tem, że na wyjątki od tego zakazu zezwolić może Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu na warunkach określonych każdorazowo oraz że Ministrowi Skarbu zastrzega się prawo dozoru i kontrolowania obrotu spirytusem wewnątrz kraju, a dalej ustępu 3 § 6 i § 8.