Art. 4. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej ustawy wodnej na cały obszar województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.32.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1947 r.
Art.  4.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.