Art. 1. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej ustawy wodnej na cały obszar województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.32.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1947 r.
Art.  1.

Moc obowiązującą ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 62, poz. 574) wraz z późniejszymi zmianami rozciąga się na cały obszar województwa śląskiego.