§ 1. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej tymczasowych przepisów służbowych dla urzędników państwowych z dnia 11 czerwca 1918 r.... - Dz.U.1932.2.10 - OpenLEX

§ 1. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej tymczasowych przepisów służbowych dla urzędników państwowych z dnia 11 czerwca 1918 r. na Ziemie Wschodnie i Ziemię Wileńską.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.2.10

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 1932 r.
§  1.
Na obszar ziem, wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 93) i w art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 213), rozciąga się moc obowiązującą tymczasowych przepisów służbowych dla urzędników państwowych, stanowiących załącznik reskryptu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 11 czerwca 1918 r. (Dz. P. K. P. Nr. 6, poz. 13) na pracowników wykonawczej służby pocztowo-telegraficznej.