§ 1. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej Przepisów Tymczasowych o szkołach elementarnych w Królestwie Polskiem na powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.577

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.
§  1.
Moc obowiązującą Przepisów Tymczasowych o szkołach elementarnych w Królestwie Polskiam, uchwalonych przez Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego w dniu 10 sierpnia 1917 r. (Dz. Urz. Dep. Wyzn. Relig. i Oświeć. Publ. Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego № 1, Dział I, poz. 1) rozciąga się na powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.