§ 12. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2021.893 - OpenLEX

§ 12. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.893

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2021 r.
§  12. 
Wzór oświadczenia o stanie majątkowym określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.