Oświadczenie o stanie majątkowym - OpenLEX

Oświadczenie o stanie majątkowym

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 15 listopada 2021 r.