§ 11. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2012.712 - OpenLEX

§ 11. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.712

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2012 r.
§  11. 
Wzór oświadczenia o stanie majątkowym jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.