Oświadczenie o stanie majątkowym - OpenLEX

Oświadczenie o stanie majątkowym

Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 8 lipca 2012 r. do: 10 września 2016 r.