[Zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego] - Art. 12. -... - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  12.  [Zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego]

Na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej.