§ 3. - Rodzaje placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej. - Dz.U.2014.818 - OpenLEX

§ 3. - Rodzaje placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.818

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2014 r.
§  3.
Do placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:
1)
warsztaty terapii zajęciowej,
2)
ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
3)
zakłady aktywności zawodowej,
4)
specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne,
5)
zakłady opiekuńczo-lecznicze,
6)
zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
7)
sanatoria uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe,
8)
szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci,
9)
hospicja,
10)
zakłady rehabilitacji leczniczej,
11)
inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej

- jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych.