§ 2. - Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.214.2096

Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2003 r.
§  2. 
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1)
identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.