§ 12. - Rejestracja statków i łodzi żeglugi śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.50.330

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lipca 1935 r.
§  12.
(1)
Każdorazowy właściciel (posiadacz) statku lub łodzi, zarejestrowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia niniejszego, obowiązany jest zgłaszać w urzędzie, w którym statek lub łódź są zarejestrowane, każdą zmianę właściciela, obranego miejsca postoju i nazwy, każdą przebudowę, połączoną ze zmianą wymiarów, urządzeń lub przeznaczenia, oraz awarję i wycofanie z ruchu statku lub łodzi.
(2)
Zgłoszenie zmian, wskazanych w ust. (1), powinno być dokonane w ciągu 2 tygodni od czasu zajścia tych zmian.
(3)
Zgłoszenia dokonywa się w sposób, wskazany w § 4.
(4)
Przy zgłaszaniu zmian należy przedstawiać dokument rejestracyjny.