Art. 5. - Rejestracja maszyn i przymusowy wykup nieczynnych maszyn przemysłowych, oraz niektórych pojazdów mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.31.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1955 r.
Art.  5.
1.
Maszyny nieczynne mogą ulec przymusowemu wykupowi przez Państwo.
2.
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego może w drodze rozporządzenia rozciągnąć przymusowy wykup, o którym mowa w ust. 1, na maszyny niedostatecznie wykorzystywane. Rozporządzenie to określi, jakie maszyny uważa się za niedostatecznie wykorzystywane.