Art. 12. - Rejestracja maszyn i przymusowy wykup nieczynnych maszyn przemysłowych, oraz niektórych pojazdów mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.31.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1955 r.
Art.  12. 4

 Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4 Art. 12 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 3 dekretu z dnia 18 lutego 1955 r. (Dz.U.55.9.54) zmieniającego nin. ustawę z dniem 28 lutego 1955 r.