Art. 11. - Rejestracja maszyn i przymusowy wykup nieczynnych maszyn przemysłowych, oraz niektórych pojazdów mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.31.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1955 r.
Art.  11. 3

 Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i właściwym ministrom.

3 Art. 11 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 3 dekretu z dnia 18 lutego 1955 r. (Dz.U.55.9.54) zmieniającego nin. ustawę z dniem 28 lutego 1955 r.