§ 8. - Rejestr spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.54.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1950 r.
§  8.
Wpisy do rejestru spółdzielni nie podlegają ogłoszeniu przez sąd rejestrowy z wyjątkiem wpisu o przywróceniu działalności spółdzielni.