§ 12. - Rejestr spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.54.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1950 r.
§  12.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1949 r. o rejestrze spółdzielni (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 37) traci moc.