§ 8. - Rejestr spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.6.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1949 r.
§  8.
Sąd rejestrowy przesyła bezpłatnie Centralnemu Związkowi Spółdzielczemu zawiadomienie o wpisach dotyczących: rejestrowania spółdzielni i centrali spółdzielni, dołączając do zawiadomienia odpis zgłoszonego statutu, każdej zmiany zgłoszonego statutu, rozwiązania i wykreślenia z rejestru oraz połączenia spółdzielni i centrali spółdzielni.