§ 2. - Rejestr infrastruktury kolejowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1055

Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 2012 r.
§  2.
Rejestr RINF obejmuje infrastrukturę kolejową wchodzącą w skład podsystemów:
1)
infrastruktura;
2)
energia;
3)
sterowanie - w zakresie urządzeń przytorowych.