§ 3. - Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2150

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  3. 
Konkurs składa się z dwóch etapów:
1)
pierwszy etap - obejmuje formalną ocenę zgłoszonych ofert;
2)
drugi etap - obejmuje merytoryczną ocenę kandydatów.