§ 6. - Reflektory radarowe na statkach morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1972 r.
§  6.
1.
Reflektory radarowe powinny być produkowane pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków.
2.
Dopełnienie wymagań przewidzianych w § 3 stwierdza Polski Rejestr Statków, wystawiając odpowiednie dokumenty.
3.
Prawidłowość zainstalowania reflektora radarowego na statku stwierdza urząd morski.