§ 4. - Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.136.913

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2011 r.
§  4.
Dyrektor oddziału terenowego Agencji, realizując zadania określone w rozporządzeniu nr 288/2009, w drodze decyzji:
1)
zatwierdza podmioty, którym może być przyznana pomoc, zawiesza lub cofa takie zatwierdzenie;
2)
przyznaje pomoc.