Ratyfikacja umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.32.215

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 1948 r.

USTAWA
z dnia 17 czerwca 1948 r.
o ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej umowy - Ministrom Spraw Zagranicznych oraz Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.