Ratyfikacja umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.72.446

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1947 r.

USTAWA
z dnia 14 listopada 1947 r.
o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 28 czerwca 1947 r.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej umowy - Ministrom: Spraw Zagranicznych, Oświaty oraz Kultury i Sztuki w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.