Art. 2. - Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.243

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2013 r.
Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.