Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.243

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2013 r.

USTAWA
z dnia 4 stycznia 2013 r.
o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.