Ratyfikacja umowy między Polską a Belgją, podpisanej dnia 30 grudnia 1922 r. a dotyczącej pewnych kwestji, odnoszących się do majątków, praw i udziałów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.61.446

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1923 r.

USTAWA
z dnia 1 czerwca 1923 r.
w przedmiocie ratyfikacji umowy między Polską a Belgją, podpisanej dnia 30 grudnia 1322 r., a dotyczącej pewnych kwestji, odnoszących się do majątków, praw i udziałów.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawą następującej treści:

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji umowy między Polską a Belgją, podpisanej dnia 30 grudnia 1922 r., a dotyczącej pewnych kwestji, odnoszących się do majątków, praw i udziałów.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Ustawą niniejsza obowiązuje z dniem ogłoszenia.