Art. 1. - Ratyfikacja umowy między Polską a Belgją, podpisanej dnia 30 grudnia 1922 r. a dotyczącej pewnych kwestji, odnoszących się do majątków, praw i udziałów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.61.446

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1923 r.
Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji umowy między Polską a Belgją, podpisanej dnia 30 grudnia 1922 r., a dotyczącej pewnych kwestji, odnoszących się do majątków, praw i udziałów.