Art. 2. - Ratyfikacja traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.44.457

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1924 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych, postanowień zaś samego traktatu - właściwym ministrom.