Ratyfikacja traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.44.457

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1924 r.

USTAWA
z dnia 6 maja 1924 r.
w przedmiocie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawą następującej treści:

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolite] ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych, postanowień zaś samego traktatu - właściwym ministrom.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem ogłoszenia.