Ratyfikacja przez szereg państw Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.4.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1952 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 stycznia 1952 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 3 ust. 2 Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r. (Dz. U. R. P. z 1951 r. Nr 11, poz. 81), następujące państwa złożyły dokumenty ratyfikacyjne powyższej konwencji wraz z Planem kopenhaskim i Protokołem końcowym:
Albania dnia 10 lipca 1950 r.,

Czechosłowacja dnia 10 czerwca 1950 r.,

Finlandia dnia 7 czerwca 1950 r.,

Grecja dnia 28 grudnia 1951 r.,

Irlandia dnia 17 lipca 1950 r.,

Jugosławia dnia 2 czerwca 1950 r.,

Monaco dnia 29 czerwca 1950 r.,

Rumunia dnia 12 czerwca 1950 r.