Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.25.166

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 maja 1965 r.
dotyczące ratyfikacji przez Polskę Protokołu w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego, sporządzonego w Londynie dnia 1 sierpnia 1963 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 5 ust. 2 Protokołu w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego, sporządzonego w Londynie dnia 1 sierpnia 1963 r., złożony został Rządowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii dnia 9 grudnia 1964 r. polski dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa złożyły dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do wymienionego Protokołu, który wszedł w życie dnia 1 stycznia 1964 r.:

Panama dnia 1 października 1963 r.

Kostaryka dnia 31 października 1963 r.

Gwatemala dnia 20 grudnia 1963 r.

Irlandia dnia 30 grudnia 1963 r.

Ekwador dnia 31 grudnia 1963 r.

Holandia dnia 31 grudnia 1963 r.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 10 stycznia 1964 r.

Stany Zjednoczone Ameryki dnia 27 lutego 1964 r.

Republika Dominikańska dnia 18 marca 1964 r.

Nigeria dnia 19 marca 1964 r.

Indonezja dnia 27 maja 1964 r.

Górna Wolta dnia 15 czerwca 1964 r.

Belgia (Unia Gospodarcza Belgijsko-Luksemburska) dnia 30 czerwca 1964 r.

Kuba dnia 10 września 1964 r.

Meksyk dnia 10 września 1964 r.

Republika Malgaska dnia 22 października 1964 r.

Brazylia dnia 29 października 1964 r.

Filipiny dnia 5 listopada 1964 r.

Peru dnia 14 listopada 1964 r.

Kolumbia dnia 31 grudnia 1964 r.

Salwador dnia 14 stycznia 1965 r.