Protokół w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego. Londyn.1963.08.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.25.165

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

PROTOKÓŁ W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO POROZUMIENIA CUKROWNICZEGO,
sporządzony w Londynie dnia 1 sierpnia 1963 r.

Przekład.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 1 sierpnia 1963 r. sporządzony został w Londynie Protokół w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego z 1958 r.

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem Rada Państwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że wymieniony Protokół jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 19 października 1964 r.

(Tekst protokołu zamieszczony jest w załączniku do niniejszego numeru).