Ratyfikacja przez Polskę Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.46.240

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 1961 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 września 1961 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polskę Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 roku.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 6 ust. 1 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., został złożony Rządowi Francuskiemu dnia 25 marca 1958 r. polski dokument ratyfikacyjny powyższego Porozumienia.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa złożyły swoje dokumenty ratyfikacji lub przystąpienia do wymienionego Porozumienia:

Hiszpania dnia 13 listopada 1958 r.

Portugalia dnia 2 kwietnia 1959 r.

Francja dnia 9 listopada 1959 r.

Liban dnia 30 maja 1960 r.

Włochy dnia 25 lipca 1960 r.

Izrael dnia 19 września 1960 r.

Czechosłowacja dnia 21 października 1960 r.

Australia dnia 7 stycznia 1961 r.

Monako dnia 8 marca 1961 r.

Norwegia dnia 28 czerwca 1961 r.

Szwecja dnia 28 czerwca 1961 r.

Wyżej wymienione Porozumienie weszło w życie dnia 8 kwietnia 1961 r.