Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub... - Dz.U.1961.46.239 - OpenLEX

Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe. Nicea.1957.06.15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.46.239

Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1958 r.

POROZUMIENIE NICEJSKIE DOTYCZĄCE MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ZNAKI FABRYCZNE LUB HANDLOWE
podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.

Przekład.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 15 czerwca 1957 r. podpisane zostało Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe.

Po zaznajomieniu się z powyższym Porozumieniem Rada Państwa uznała je i uznaje za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że jest ono przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 23 stycznia 1958 r.

(Tekst powyższego Porozumienia zamieszczony został w załączniku do niniejszego numeru).