Ratyfikacja przez Izrael i wypowiedzenie przez Czechosłowację Konwencji (nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.10.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 lutego 1965 r.
dotyczące ratyfikacji przez Izrael i wypowiedzenia przez Czechosłowację Konwencji (nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 23 Konwencji (nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r. (Dz. U. z 1939 r. Nr 21, poz. 134), została zarejestrowana dnia 16 stycznia 1963 r. ratyfikacja powyższej konwencji przez Izrael.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, iż w powołaniu się na art. 26 wspomnianej konwencji Rząd Czechosłowacji powiadomił Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy dnia 21 stycznia 1964 r. o wypowiedzeniu tej konwencji.