Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.84

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 1922 r.

USTAWA
z dnia 14 października 1921 r.
w przedmiocie ratyfikacji polsko-niemieckiej umowy amnestyjnej z dnia 1 października 1919 r. oraz dodatkowej do niej umowy amnestyjnej z dnia 12 lutego 1921 roku.

Art.  1.

Sejm Rzeczypospolitej' Polskiej zatwierdza polsko-niemiecką umowę w sprawie wypuszczenia na wolność osób przytrzymanych i przyznania zupełnej amnestji, podpisaną w Berlinie dnia 1 października 1919 r. wraz z treścią dotyczącej tej umowy wymiany not między pełnomocnikami polskim a niemieckim z daty 1 października 1919 r. oraz dodatkową do powyższej urnowe., podpisaną w Berlinie dnia 12 lutego 1921 r. z protokułem końcowym tejże daty, jak również treść dokonanej w uzupełnieniu ostatniej umowy wymiany not między pełnomocnikami polskim a niemieckim z daty 28 kwietnia, 10 maja, 21 maja i 25 maja 1921 r.

Art.  2.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upoważnia Naczelnika Państwa do podpisania ratyfikacji powyższych umów oraz wspomnianego protokułu końcowego ze zmianami, umówionemi w rzeczonej wymianie not.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Zagranicznych.