Art. 2. - Ratyfikacja międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.23.139

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1935 r.
Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej konwencji - Ministrowi Opieki Społecznej i Ministrowi Komunikacji w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.