Ratyfikacja lub przyjęcie przez szereg państw Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia i Protokołu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.52.399

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1949 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 sierpnia 1949 r.
w sprawie ratyfikacji lub przyjęcia przez szereg państw Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia i Protokołu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że:
1)
zgodnie z art. 79 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia oraz art. 6 Protokołu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 61, poz. 477), nastąpiło złożenie dokumentów ratyfikacyjnych powyższych aktów międzynarodowych przez Luksemburg dnia 3 czerwca 1949 r.;
2)
zgodnie z art. 4 i 79 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia nastąpiło przyjęcie jej przez Izrael dnia 21 czerwca 1949 r.;
3)
zgodnie z art. 5 Protokołu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej nastąpiło przyjęcie tego Protokołu przez Cejlon dnia 23 maja 1949 r. oraz
4)
zgodnie z art. 6 powyższego Protokołu nastąpiło złożenie dokumentów ratyfikacyjnych tego Protokołu przez Wenezuelę dnia 7 marca 1949 r. i przez Honduras dnia 8 kwietnia 1949 r.