Art. 2. - Ratyfikacja konwencji z Francją w przedmiocie emigracji i imigracji. - Dz.U.1919.88.481 - OpenLEX

Art. 2. - Ratyfikacja konwencji z Francją w przedmiocie emigracji i imigracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.88.481

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1919 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Prezydentowi Ministrów, Ministrowi Spraw Zagranicznych oraz Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.