Ratyfikacja konwencji z Francją w przedmiocie emigracji i imigracji. - Dz.U.1919.88.481 - OpenLEX

Ratyfikacja konwencji z Francją w przedmiocie emigracji i imigracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.88.481

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1919 r.

USTAWA
z dnia 30 października 1919 r.
o ratyfikacji konwencji z Francją w przedmiocie emigracji i imigracji.

Sejm upoważnia Naczelnika Państwa do ratyfikowania konwencji z Francją w przedmiocie emigracji i imigracji, zawartej przez Rząd w dniu 3 września 1919 r.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Prezydentowi Ministrów, Ministrowi Spraw Zagranicznych oraz Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.