Art. 1. - Ratyfikacja konwencji polsko - francuskiej o pomocy i opiece społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 14 października... - Dz.U.1922.54.495 - OpenLEX

Art. 1. - Ratyfikacja konwencji polsko - francuskiej o pomocy i opiece społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 14 października 1920 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.54.495

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 1928 r.
Art.  1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza konwencję polsko-francuską o pomocy i opiece społecznej, podpisaną w Warszawie dnia 14 października 1920 r.