Ratyfikacja konwencji osiedleńczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dn. 23 lipca 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.1.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 1924 r.

USTAWA
z dnia 5 grudnia 1923 r.
w przedmiocie ratyfikacji konwencji osiedleńczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dn. 23 lipca 1923 r.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji konwencji osiedleńczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dn. 23 lipca 1923 r.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrów Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień konwencji - Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem jej ogłoszenia.